Fysioterapi

Fysioterapi er kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.
Fysioterapeuter behandler en rekke forskjellige problemer. Dette innebærer muskel og skjelettplager (rygg, nakke, skulder, kne etc.), idrettsrelaterte skader, nevrologiske tilstander, bekkenplager og inkontinens og generell rehabilitering/opptrening.
Alle pasienter blir grundig undersøkt før det blir lagt en plan for videre oppfølging. Behandlingstiltakene er basert på funn ved undersøkelse og sykehistorie. Du vil bli gitt en forklaring på hva dine plager kan skyldes, hvor lang tid det vil ta før du blir frisk og hvor ofte du bør komme til behandling.
En konsultasjon varer fra 30-60 min.
• Alle barn t.o.m 15 år har krav på gratis behandling.
• Du har krav på frikort ved en gitt beløpsgrense. www.helfo.no

Bestill Time

Manuell terapi

Manuellterapeuter er fysioterapeuter som har en offentlig godkjent videreutdanning. Denne består av et toårig klinisk masterprogram. Manuellterapeuter har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.
Manuellterapeuter er primærkontakter for muskel og skjelett lidelser. Dette innebærer følgende:
• Du kan komme direkte til manuellterapeut uten henvisning fra legen og fortsatt ha rett til trygderefusjon.
• Manuellterapeuten kan henvise deg direkte til radiologiske undersøkelse
• Manuellterapeuten kan henvise deg direkte til spesialisthelsetjenesten
• Manuellterapeuten kan sykemelde pasienter med muskel -og skjelettplager inntil 12 uker

Bestill Time

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapeuter arbeider på grunnlag av at kropp, tanke og følelser fungerer som en sammenhengende enhet i samspill med omgivelsene. Kroppen forstås som bærer av viktige erfaringer og opplevelser, og er derfor en sentral kilde til selvinnsikt. Vi arbeider med en omstillingsprosess som omfatter hele kroppen – hele mennesket.

Behandlingen vurderes og tilpasses alltid pasienten individuelt

Ethvert menneske lever og definerer seg i samspill med omgivelsene, med andre mennesker og sitt miljø. I psykomotorisk behandling legger vi for eksempel vekt på at pasienten ikke skal tie og tåle, men få komme ut med sine reaksjoner.
• Muskulære spenninger kan ha et emosjonelt innhold
• Kroppsholdning, pust og bevegelser kan formidle hvordan vi har det.
• Det som mennesket utsettes for, kan lagre seg i kroppen.

Hva kan man oppnå med psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk behandling er en prosess som krever godt samarbeid mellom fysioterapeut og pasient. Målet for behandlingen er ofte å bli bedre kjent med kroppens signaler, spenningsmønsteret og den vanemessige måten å bruke kroppen på. Kontakten med egne behov, grensesetting og egenomsorg er noen viktige tema. Pasientene har forskjellige utgangspunkt eller plager og vil derfor også ha ulikt utbytte av behandlingen. Mange vil oppleve at de:
• Får bedre innsikt av sammenhengene mellom følelser, pust og anspenthet.
• Lærer å finne og sette egne grenser, ta kroppens signaler på alvor
• Lærer å forebygge sykdom/ plager gjennom bevisstgjøring om årsak/virkning
• Får bedre innsikt i egen kropp
• Lærer noe om mestring, avspenning og egen lindring av sine smerter

Bestill Time

Vi kan hjelpe deg om du trenger rask hjelp. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å komme til en av våre fysioterapeuter.

Bestill Time